Vroeg Eropaf

 

Beschrijving

Vroeg Eropaf is een outreachende en integrale methodiek; het actief benaderen van mensen met betalingsproblemen en het aansluitend aanbieden van hulpverlening op maat.

 

Vroeg Eropaf richt zich vooral op mensen met beginnende betalingsachterstanden. Naast betalingsachterstanden zijn er vaak andere problemen, variërend van koopwoede tot opvoedingsproblematiek, verslaving en/of psychische problematiek tot vereenzaming en (zelf)vervuiling. Vaak komen mensen met deze problemen niet uit eigen beweging naar de hulpverlening of zijn snel weer buiten beeld.

 

Woningcorporaties, energiebedrijven, ziektekostenverzekeraars en DBGA melden een betalingsachterstand via het Centraal Meldpunt (RIS-systeem). Op basis van deze Vroeg Eropaf-melding wordt contact gelegd met betrokkenen. Bij corporatiemeldingen vindt minimaal één gesprek plaats op het huisadres. 

 

 

Doelstelling

Het voorkomen van ernstige sancties naar aanleiding van een betalingsachterstand (woningontruiming, afsluiting energie of water, openbare verkoop van goederen) en het leggen van een basis voor structurele betalingen in de toekomst.

 

 

Doelgroep

 Huishoudens met betalingsachterstand bij:

 

 

Werkproces

Binnen veertien dagen na ontvangst van een Vroeg Eropaf-melding moet een eerste contactpoging zijn gedaan. Uiterlijk 28 dagen na ontvangst van de melding vindt in Ris een afmelding plaats..Als er geen contact tot stand is gekomen, wordt de melding als niet geslaagd beschouwd en is daarom niet declarabel.

 

 

Beoogd resultaat

Checklist

 

 

Bijzonderheden en aandachtspunten

 

Acties

Cliënt:

Van (schuld)hulpverlener richting cliënt

(Schuld)hulpverlener

Vervolgtrajecten

Registratie

1.       Data 

Startdatum traject = datum binnenkomst melding Vroeg Eropaf.

Einddatum traject = als Vroeg Eropaf-interventie is afgerond of als Vroeg Eropaf-termijn is bereikt (28 dagen).

 

 2. Redenen beëindiging

 

 

 

Dossieropbouw:

 1. Inventarisatie ten behoeve van de schuldhulpverlening:

 

2. Correspondentie met betrekking tot cliënt

 

 3. Correspondentie met betrekking tot andere instanties